Συνδεδεμένες Ενισχύσεις Φυτικής Παραγωγής | ΕΑΕ 2017

Με την υποβολή της δήλωσης καλλιέργειας ο παραγωγός αιτείται την χορήγηση άμεσων ενισχύσεων. Στις άμεσες ενισχύσεις συμπεριλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που αφορούν την φυτική και την ζωική παραγωγή.

Όσον αφορά την φυτική παραγωγή, οι καλλιέργειες που ενισχύονται για το έτος 2017 είναι οι παρακάτω:

Σκληρό Σιτάρι

 1. Ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς: 120 κιλά ανά εκτάριο
 2. Πλαφόν 2017: 12.000.000€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 48€ ανά εκτάριο

Ρύζι

 1. Ελάχιστη παράδοση: 4 τόνοι/εκτάριο έως 28/2/2018
 2. Πλαφόν 2017: 7.811.531€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 257€/ha

Βιομηχανική τομάτα

 1. Ελάχιστη παράδοση: 50 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 30.11.2017
 2. Πλαφόν 2017: 3.000.000€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 517€/ha

Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή

 1. Μηδική, τριφύλλι
 2. Πλαφόν 2017: 25.809.281€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 273€/ha

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

 1. Ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών
 2. Πλαφόν 2017: 6.835.089€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 171€/ha

Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

 1. Ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών
 2. Πλαφόν 2017: 4.882.207€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 296€/ha

Πορτοκάλια χυμοποίησης

 1. Ελάχιστη παράδοση: 7 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 31.12.2017
 2. Πλαφόν 2017: 7.603.500€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 411€/ha

Ροδάκινα προς χυμοποίηση

 1. Ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
 2. Πλαφόν 2017: 2.929.324€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha

Σπόροι σποράς: Σύμβαση με σποροπαραγωγική

 1. Ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους Κοινούς Καταλόγους Ποικιλιών
 2. Πλαφόν 2017: 2.929.324€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 684€/ha

Σπαράγγια 

 1. Ελάχιστη παράδοση: 2,5 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 30.06.2017
 2. Πλαφόν 2017: 950.000€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 500€/ha

Ζαχαρότευτλα

 1. Σύμβαση με ΕΒΖ και παράδοση έως 31.01.2018
 2. Πλαφόν 2017: 6.835.089€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 511€/ha

Ροδάκινα προς χυμοποίηση

 1. Ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
 2. Πλαφόν 2017: 2.929.324€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha

Κορινθιακή σταφίδα

 1. Αφορά τις περιοχές της Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας
 2. Πλαφόν 2017: 5.000.000€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 352€/ha

Καρποί με κέλυφος

 1. Αφορά τις αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, καστανιές & φιστικιές
 2. Πλαφόν 2017: 4.000.000€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 139€/ha

Μήλα

 1. Πλαφόν 2017: 4.000.000€
 2. Ενδεικτική τιμή 2017: 477€/ha

Κρόκος Κοζάνης

 1. Αφορά την περιοχή της Κοζάνης
 2. Πλαφόν 2017: 500.000€
 3. Ενδεικτική τιμή 2017: 1.894€/ha

 

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΑΕΔ Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2017

Ξεκινά τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017 το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2017 έως την: α) 3η Σεπτεμβρίου 2017 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεμβρίου 2017 για τα παιδιά με αναπηρία.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015 μέχρι 28.000,00 €, οι οποίοι/ες το έτος 2016:

 • είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) ή

 • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

 • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

 • συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας)

καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως την 14η Ιουνίου 2011. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 60.000, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 28.500.000,00€.

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους, μέχρι την 20η Απριλίου 2017 και ώρα 23:59. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Παρόλα αυτά αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την 21η Απριλίου 2017, και ώρα 14:00. Οι πάροχοι αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα δικαιολογητικά μέχρι τις 20 Απριλίου 2017 και ώρα 23.59.

Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα, και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.