Συνδεδεμένες Ενισχύσεις Φυτικής Παραγωγής | ΕΑΕ 2017

Με την υποβολή της δήλωσης καλλιέργειας ο παραγωγός αιτείται την χορήγηση άμεσων ενισχύσεων. Στις άμεσες ενισχύσεις συμπεριλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που αφορούν την φυτική και την ζωική παραγωγή. Όσον αφορά την φυτική παραγωγή, οι καλλιέργειες που ενισχύονται για το έτος 2017 είναι οι παρακάτω: Σκληρό Σιτάρι Ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς: 120 κιλά ανά […]

ΟΑΕΔ Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2017

Ξεκινά τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017 το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2017 έως την: α) 3η Σεπτεμβρίου 2017 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεμβρίου […]