ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας. Η μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει -και θα συνεχίσουμε- αποδίδει πλέον αποτελέσματα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα ήταν η περίπλοκη, ναυαγισμένη υπόθεση κατασκευής της πρώτης μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού στο νησί, έργο-ναυάγιο, ως αποτέλεσμα λαθών που αφήνει τον τόπο χωρίς την αναγκαία αυτή υποδομή εως σήμερα και με απειλή επιβάρυνσης στο ταμείο!

Ξεπεράσαμε:

  1. Την αντίσταση των κατοίκων λόγω εύλογης ανησυχίας ως προς τη συνέπεια λειτουργίας, με έντιμο συμβιβασμό που τηρούμε στο ακέραιο.

  2. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες παραλαβής του αποχετευτικού έργου της Καμαριώτισσας (μνημείο κακοτεχνίας) με διάφανες και νόμιμες διαδικασίες και ήδη συντάσσεται το πρωτόκολλο παραλαβής.

  3. Αντιμετωπίσαμε προσφυγή κάποιων κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας- από το 2008 -γεγονός που ο Δήμος αγνοούσε εως και σήμερα, ως κίνδυνο.

  4. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και μελέτες και έχει εκδοθεί Νέα Αδειοδότηση Περιβαλλοντικών Όρων.

  5. Ωριμάσαμε τεχνικές μελέτες.

  6. Αναζητήσαμε σε απόλυτη συνεργασία με τον ΓΓ ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κο Π. Κορκολή, τον Γεν Δντη ΕΠΠΕΡΑΑ κο Μαμαλούκα και τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής της ΠΑΜΘ κο Β.Πιτσινίγκο, νόμιμες διεξόδους συνέχισης του έργου και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση.

  7. Απομακρύνθηκε το ενδεχόμενο επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης τουλάχιστον 1.233.000,00 ευρώ στον Δήμο, γεγονός που αν συνέβαινε τον οδηγούσε σε ”ξαφνικό θάνατο”

Με αποτέλεσμα, το έργο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ με κωδικό MIS 340033 και ΑΔΑ 6ΦΕ9465ΧΙ8-ΟΚ8 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη προϋπολογισμού 4.150.000,00 ευρώ.

Ο διπλός στόχος αποφυγής διόρθωσης και κατασκευής του έργου μπαίνει σταδιακά στον τελικό του δρόμο. Αποτελεί στοίχημα για εμάς να το υλοποιήσουμε στα στενά χρονικά όρια που ορίζουν και σ’ αυτό οι αστοχίες του παρελθόντος.

Συνεργάτες και αρωγοί για την υλοποίηση του έργου, το οποίο διαγράφεται με θετικότατη προοπτική, ο Γεν Γραμ. ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κος Π. Κορκολής, ο Γενικός Διευθυντή του ΕΠΠΕΡΑΑ κος Μαμαλούκας, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής ΠΑΜΘ κος Πιτσινίγκος, ο Δήμαρχος Κομοτηνής κος Πετρίδης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής κος Καρασταύρου και η Γεν. Δ/ντρια κα Γεωργιάδου ΔΕΥΑΚ, τους οποίους και ευχαριστώ δημόσια.

Η υλοποίηση του έργου αποτελεί απόδειξη της ύπαρξης ισχυρού ενδοπεριφερειακού πνεύματος αλληλεγγύης με την τριπλή συνεργασία Δήμων Κομοτηνής, Σαπών και Σαμοθράκης.

Ο Δήμαρχος

 Αθανάσιος Βίτσας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 2