ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ”ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ” ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Στο Παρίσι παρουσιάστηκε για μια ακόμη φορά η ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ από το Ελληνικό Πολιτιστικού Κέντρου στις 12 Μαίου 2017 στο Ινστιτούτο Γκέτε με εισήγηση του Επιμελητής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελληνικών Ρωμαϊκών και Ετρουσκικών Αρχαιοτήτων του Λούβρου καθηγητή κο Ludovic Laugier, υπεύθυνου για το έργο συντήρησης της Νίκης της Σαμοθράκης που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013. Επίσης παρουσιάστηκε η ταινία ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ της Αγγελικής Αριστομενοπούλου που πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια του Κώστα Γαβρά και χρηματοδότησε το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισιού.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η έναρξη της Καμπάνιας crowdfunding -διαδικτυακής μικροχρηματοδότησης για το έργο ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ έργου της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου από την Πρόεδρο του κα Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, παρουσία του Έλληνα Πρόξενου στο Παρίσι κο Ιάσωνα Κασσελάκη, του Προέδρου του Συλλόγου των Φίλων του Λούβρου κου Sebastien Fumaroli και πλήθος μελών του συλλόγου Φίλοι του Λούβρου- Amis du Luvre.
Η Σαμοθράκη έχει αποτελέσει αντικείμενο παρουσίασης στις εκδηλώσεις του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου και τον Ιούνιο του 2016 στην Unesco αλλά και τον Οκτώβρη του 2015 στο Ινστιτούτο Γκέτε.
Η παρουσίαση της Σαμοθράκης στο Παρίσι αποτελεί τον πρόδρομο της πρωτοβουλίας- καμπάνιας προβολής των ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ η οποία έχει τη θερμή υποστήριξη των Φίλων του Μουσείου του Λούβρου.

Παρισι 12052017 β

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22-5-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 18-5-2017

Αρ.Πρωτ. 2743
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Μαϊου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
2. Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης για τα απορρίμματα.
3. Περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για απορρίμματα.
4. Περί έγκρισης συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεως για απορρίμματα.
5. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης για διαγωνισμό τροφίμων και γάλατα υπαλλήλων.