Ανακοίνωση Δικαιώματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης Μονίμων Κατοίκων Σαμοθράκης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 1357/ 2010 (σελ 11) παρέχεται η δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τους μόνιμους κατοίκους της Σαμοθράκης. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6: Δικαιολογητικό προσδιορισμού της μόνιμης κατοικίας αποτελεί η σχετική βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας όπου κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου και […]