Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-6-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 8-6-2017

Αρ.Πρωτ.3284

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Βογιατζής Ιωάννης

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Πρόξενος Χρήστος

5. Ατζανός Παναγιώτης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου.

  2. Περί κατακύρωσης του διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων οικισμών Δήμου Σαμοθράκης.

  3. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

  4. Περί εισήγησης της Ο.Ε.για καθορισμό τιμών κάμπινγκ έτους 2017 »

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Δεύτερη δράση προληπτικής ιατρικής υλοποιήθηκε στη Σαμοθράκη σε διάστημα 15 ημερών, η οποία οργανώθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σαμοθράκης και ήταν αποτέλεσμα της επίσκεψης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Π.Καμμένου στο νησί στις 13/3 και της δέσμευσης του για ουσιαστική υποστήριξη των κατοίκων του νησιού στον τομέα της υγείας.
Το στρατιωτικό κλιμάκιο ιατρών έφτασε στο νησί με το πλοίο ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ στα πλαίσια εφαρμογής προγράμματος προληπτικής ιατρικής αναβαθμισμένης δυνατότητας έτους 2017 και αποτελούνταν από: Χειρούργο, Παιδίατρο, Πνευμονολόγο, Ουρολόγο, Οφθαλμίατρο, Ακτινολόγο, Οδοντίατρο, Καρδιολόγο, και Βοηθό μικροβιολογικού.
Οι ιατροί εξυπηρέτησαν συνολικά 130 περιστατικά. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή ενώ η οργάνωση των επισκέψεων έγινε με επιτυχία.
Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ και ΓΕΣ, τη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου, τη Διοίκηση του Ναυτικού Κλιμακίου Σαμοθράκης, το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης, όπως και όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχή οργάνωση.
Πολιτική μας είναι να συνεχιστεί η υποστήριξη της Σαμοθράκης στον τομέα της υγείας και της προληπτικής ιατρικής και με άλλες παρόμοιες δράσεις.