ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με τις παντός είδους οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, χορήγηση διευκολύνσεων κ.λ.π. στους πληγέντες από την θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 που έπληξε την νήσο Σαμοθράκη ενημερώνουμε τα εξής: Στο Δήμο Σαμοθράκης μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 70 αιτήσεις πληγέντων, συνολικά δηλώθηκαν ζημιές σε 36 κατοικίες, 18 επιχειρήσεις […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Λόγω της θεομηνίας μεγάλο μέρος του υδρευτικού δικτύου έχει υποστεί από πολύ μεγάλες έως ανεπανόρθωτες ζημίες. Γίνεται τεράστια προσπάθεια αποκατάστασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνηθίζεται ή συνιστάται από το Δήμο να περιοριστεί η χρήση του νερού μόνο για οικιακή χρήση μέχρι να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι.