Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27/12/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 21-12-2017

Αρ.Πρωτ.7767
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1.Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (ταχυδρομικών τελών).
2.Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.
3.Περί απαλλαγής υπολόγου παγίας προκαταβολής.
5.Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμών εισιτηρίων οδηγών.
6.Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης οχημάτων του Δήμου.
7.Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (εισιτηρίων κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων).
8. Περί ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης.
9.Περί έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.
10. Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου.

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27/12/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 21-12-2017

Αρ.Πρωτ.7764
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Περί καταρτίσεως προϋπολογισμού και αιτήσεως πρόγραμμα δράσης του οικονομικού έτους 2018.

Ανακοίνωση για το ΦΠΑ στα νησιά

Το βασικότερο μέτρο εξισορρόπησης του μεγάλου κόστους ζωής στις νησιωτικές κοινωνίες μεγαλύτερο σε σχέση με το μέσο όρο της ηπειρωτικής χώρας που η πολιτεία θέσπισε, αποτέλεσε για πολλά χρονιά ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.
Από 1-1-2018 αυτό παύει να υφίσταται και η επερχόμενη αύξηση κατά επτά (7) μονάδες (από 17% σε 24%) θα επιβαρύνει το σύνολο των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας και η οικονομική επιβάρυνση θα είναι δυσβάσταχτη.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τιμές των καυσίμων π.χ. 20/12/2017:
Στη Σαμοθράκη με (ΦΠΑ 17% σήμερα) η τιμή Diesel κίνησης είναι 1,42€/lt και η τιμή θέρμανσης είναι 1,07€/lt αντίστοιχα σε άλλες περιοχές η τιμή Diesel κίνησης είναι 1,22€/lt και η τιμή θέρμανσης είναι 0,98€/lt. Στην περίπτωση της Σαμοθράκης με (ΦΠΑ 24%) η τιμή Diesel κίνησης θα είναι 1,50€/lt και η τιμή θέρμανσης θα είναι 1,13€/lt.
Αύξηση των επτά ποσοστιαίων μονάδων δεν μπορεί να απορροφηθεί, θα διαχυθεί στις τοπικές κοινωνικές με τις εύλογες συνέπειες.
Την παράταση του εξαμήνου για κάποια νησιά δεν μπορούμε να την υπολογίζουμε ως λύση, όπως επίσης ότι η Σαμοθράκη είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι χρονικό διάστημα το οποίο δε θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε ως επιχείρημα αναβολής της αύξησης γιατί οι παρατάσεις εκπνέουν και δεν είναι λύση.
Για τα λογιστικά φύλλα των «θεσμών» η αύξηση των εσόδων από την οριζόντια ισχύ των αυξημένων συντελεστών είναι βέβαιο ότι θα είναι αμελητέα.
Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για χορήγηση έκτακτου αντισταθμίσματος ίσως έχουν ενδιαφέρον, όπως μεγαλύτερο έχει η εφαρμογή του ισοδύναμου μεταφορικού κόστους – χρόνιο αίτημα των νησιωτών- αποτελούν όμως μέτρα που δεν θα αποκαταστήσουν τις απώλειες από τις αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών. Το «μεταφορικό ισοδύναμο» μας είναι άγνωστο τι θα προσδώσει και δεν μπορεί να συμψηφίζει άλλα μέτρα.
Απευθυνόμενοι σε κάθε κατεύθυνση, ας μας εξηγηθεί ποιο είναι το νόημα της αρχής της «νησιωτικότητας» όταν δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο η ζωή των ανθρώπων στα νησιά, όταν αυτή καθημερινά είναι αγώνας με όρους άνισους.
Ενώνουμε την βούλησή μας με τους θεσμικούς εκπροσώπους των υπολοίπων νησιωτικών δήμων ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΑΖΙ την οριστικοποίηση των μειωμένων φορολογικών συντελεστών ως ένα μέτρο δίκαιο και αναγκαίο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ