ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4497 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Αριθμ. Κ1− 164 Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. 1/2018 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. 2/2018 ΘΕΜΑ: […]