Ζήτηση Ιατρού εργασίας

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Πληρ: Τραπεζανλίδου Θεοδώρα
Τηλ: 2551350822

Ο Δήμος Σαμοθράκης προβλέπει την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων του για το διάστημα ενός έτους και ως εκ τούτου ζητά ιατρό εργασίας

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αναλαμβάνει:
Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη και στους εργαζομένους είτε γραπτά είτε προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται από τον ιατρό εργασίας σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
• Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της λειτουργικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
• Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και οργάνωσης της λειτουργικής διαδικασίας.
• Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.
• Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Επιτροπή Τοπικής Οικονομίας καλεί το Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους κρεοπώλες, τους εστιάτορες, τους κτηνοτρόφους καθώς και όποιον άλλον ενδιαφέρεται την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 8:30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Χώρας για ενημέρωση, δημόσια συζήτηση και συντονισμό δράσης για τη διάσωση, διατήρηση της λειτουργίας και ανάπτυξης του Δημοτικού Σφαγείου.
Το Δημοτικό Σφαγείο αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα στην τοπική οικονομία και κινδυνεύει ΑΜΕΣΑ με δημοσιονομική διόρθωση και κλείσιμο. Η παρουσία όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Για την Επιτροπή Τοπικής Οικονομίας

Ο Πρόεδρος
Γιάννης Βογιατζής