ΣΟΧ3-ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ-ΣΟΧ3-ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

James R. McCredie

Ο James R. McCredie, για πολλά χρόνια (1966-2012) διευθυντής των ανασκαφών της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών Αθηνών στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, όπου διαδέχτηκε τον Karl Lehmann, πέθανε το απόγευμα της 15ης Ιουλίου 2018 στο σπίτι του στο Princeton, NewJersey. Ήταν η πρώτη χρονιά φέτος ύστερα από πολλές δεκαετίες που λόγω της υγείας του δεν […]

ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΡΜΩΝ

Με απόφαση του Γ.Γ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Γ. Δέδε  (ΑΔΑ: ΨΨΘ2465ΧΘΞ-Θ0Β) έγινε η κατακύρωση  του αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «Μελέτη αντιμετώπισης ακτομηχανικών προβλημάτων στο αλιευτικό καταφύγιο και την ευρύτερη περιοχή Θέρμων Ν. Σαμοθράκης και ανάθεση της εκπόνησης αυτής στην Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ. Ε.Π.Ε., ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε Μετά τη […]