Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 29/10/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 25-10-2018

 

Αρ.Πρωτ.5778

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Ατζανός Παναγιώτης
  5. Λαζανδρέας Κων/νος

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1ο Περί έγκρισης τροποποίησης της μελέτης (3/2017) για την προμήθεια καυσίμων.

ΘΕΜΑ 2ο Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες και τον σεισμό κατά τα έτη 2014-2015»  και κατακύρωση του διαγωνισμού .

ΘΕΜΑ 3ο  Περί καθορισμού τρόπου αντιμετώπισης προβλημάτων σε εκκρεμότητες προς ορθή έκδοση λογαριασμών ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 4ο  Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής   για επανακαθορισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού για εξασφάλιση ανταποδοτικότητας.

ΘΕΜΑ 5ο  Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για εξασφάλιση ανταποδοτικότητας στην υπηρεσία Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης και επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης.

ΘΕΜΑ 6ο  Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για απαλλαγή των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων στα τροφεία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και το τέλος χρήσης στα Κέντα Δημιουργικής Απασχόλησής.

 

 

 

ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε τη Δευτέρα 22/10/2018, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ,  η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για  την υποβολή  αιτήσεων προς  σύναψη  σύμβασης  έργου  για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων (ΚΔΒΜ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ).

Ο σύνδεσμος που μπορείτε να την βρείτε είναι ο παρακάτω:

https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Παρακαλούμε ενημερώστε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές να υποβάλουν αίτηση έτσι ώστε να ενταχθούν στους πίνακες υποψηφίων ανά Περιφέρεια.

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα

παρέχονται στα τηλέφωνα:

213-131-4620, 213-131-4630, 213-131-4636, 213-131-4637, 213-131-4638, 213-131-4663

κατά τις  ώρες 10:00 έως τις 13:00

 

Για την ενημέρωση

 

Ρεβέκκα Σταματοπούλου

 

Υπάλληλος του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 23.10.2018 στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας  κου Στ. Βαρδαρού, όπου τέθηκαν τα προβλήματα που αφορούν στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Π. Παπάς, ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Γ. Βογιατζής, ο Βουλευτής Έβρου Γ. Καΐσας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Στ. Βαρδαρός.

Στον   Γ. Γ. τέθηκε το θέμα της στελέχωσης του Κέντρου Υγείας με ιατρικό προσωπικό και τα προβλήματα που υπάρχουν, το θέμα της γραμματειακής υποστήριξης του Κέντρου Υγείας και η ανακαίνιση – ανακατασκευή του κτιρίου ή η δυνατότητα ανέγερσης νέου κατά προτεραιότητα.

Από τη σύσκεψη προέκυψαν:

  1. Για το κτιριακό τόνισε ότι η δημιουργία νέου Κέντρου Υγείας είναι αδύνατη λόγω του ότι το Υπουργείο δεν είναι σε θέση να διαθέσει 4 – 5 εκατομμύρια που θα χρειαστούν, αλλά ούτε και ο απαιτούμενος χρόνος ωρίμανσης και κατασκευής θα ήταν σύντομος αφού υπολογίζεται τουλάχιστον σε πενταετία. Για αυτό τον λόγο, δεσμεύτηκε να προχωρήσουν άμεσα οι εγκρίσεις των μελετών της εκ βάθρων ανακαίνισης του υπάρχοντος κτιρίου από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου και να επισπευσθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες κατά το δυνατόν, ώστε να ξεκινήσει η ανακατασκευή. Μάλιστα, η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ διευκολύνει την εκτέλεσή του.
  2. Στην προώθηση της ανακήρυξης του Κέντρου Υγείας ως άγονο Α’ κατηγορίας προκειμένου να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους γιατρούς που υπηρετούν σ’ αυτό. Επίσης, για την κάλυψη θέσεων που προκηρύσσονται να εξεταστεί η δυνατότητα προκήρυξης τους χωρίς προηγούμενη παραίτηση από τη θέση μετά από προηγούμενες άγονες προκηρύξεις.
  3. Στην άμεση προκήρυξη θέσης γραμματειακής υποστήριξης, έστω με την έννοια της επικουρικής ή προσωρινής σύμβασης.

Τα αποτελέσματα της σύσκεψης είναι ικανοποιητικά και ξεκαθαρίζουν τον ορίζοντα των επόμενων κινήσεων της δημοτικής αρχής.