Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020

Με το υπομέτρο αυτό, στους αγρότες κατόχους μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα ενταχθούν, προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους 14.000 ευρώ που θα καταβληθεί σε δύο δόσεις με σκοπό την εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  επαγγελματίες αγρότες  που δεν έχουν υπερβεί το 61o έτος της ηλικίας τους, κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων, έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης  (ΟΣΔΕ) 2018, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι),  έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό μέσο οικογενειακό εισόδημα της τριετίας έτη 2015,2016,2017 έως και 15.000 ευρώ και η εκμετάλλευσή τους στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000 € έως και 7.999 €.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019.

Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: η αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Περιλαμβάνεται επιχειρηματικό σχέδιο,  το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα και υπογραφεται.

Για αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκλησης και τις λεπτομέρειες εφαρμογής Υπομέτρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ,  στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr) και μπορούν  να απευθύνονται  στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/412-prosklisi-ypometro-6-3-tou-paa-2014-2020

Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου

Δράση 19.2.3: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

 

Υποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 

 1. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)
 2. Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθών)
 3. Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παρασεκυή τυριών, γιαουρτιών , προιόντων γάλακτος)
 4. Διάφορα ζώα – ζωικά προϊόντα (μέλι – σηροτροφία – σαλιγκάρια)
 5. Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 6. Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 7. Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα ζώα)
 8. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (πτηνοτροφεία,  παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων, κλπ)
 9. Μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία λαχανικών και φρούτων όπως σπαράγγια, πεπόνια, καλαμπόκια, κριθάρια
 10. Οίνος – οινοποίηση βιολογικών σταφυλιών
 11. Οπωροκηπευτικά , ξηροί καρποί, αποξήρανση κλπ
 12. Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, κλπ
 13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα)

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €):  490.000€

 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Ειδικά για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο νησί της Σαμοθράκης, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75% των επιλέξιμων δαπανών. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις

 

Υποδράση 19.2.3.2: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η υποδράση 19.2.3.2 αφορά σε επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, οι οποίες αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Με την παρούσα υπο-δράση επιδιώκεται μεταξύ των άλλων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον ενώ παράλληλα είναι καθοριστική η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας.  Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι κλάδοι που ενισχύονται στα πλαίσια της υπο-δράσης :

 1. Αξιοποίηση παραπροϊόντων
 2. Ζυθοποιία
 3. Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
 4. Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 5. Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
 6. Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης
 7. Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
 8. Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 9. Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
 10. Κλωστικές ίνες
 11. Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 250.000€

 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στο 45% των επιλέξιμων δαπανών για τις μεσαίες επιχειρήσεις (Ε.Κ 702/2014). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

 

Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υποδράση 19.2.3.3 αφορά σε επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό:

 1. υποδομών διανυκτέρευσης
 2. χώρων εστίασης και αναψυχής
 3. επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

Στις  επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται επιχειρήσεις:

 1. επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές (π.χ.αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού κλπ),
 2. επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού (π.χ.  yachting- motor boat-sailing boat, κλπ),
 3. αθλητικού τουρισμού αναψυχής (π.χ.θαλάσσιο αλεξίπτωτο, θαλάσσιο έλκηθρο, κλπ),
 4. επιχειρήσεις τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας,περιπατητικός τουρισμός, κλπ),
 5. επιχειρήσεις γαστρονομικού τουρισμού που συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής,
 6. επιχειρήσεις τουρισμού υγείας και ευεξίας για επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 481.500,00€

 

Ειδικά, οι επενδύσεις που αφορούν σε υποδομές διανυκτέρευσης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. αριθμ. 2986/ 25.11.2016 Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μη εισηγμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών – άρθ.22 Κ651/14) διαφορετικά από τον περιφερειακό χάρτη Κ 651/14 το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

 

Υποδράση 19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής

Η υποδράση 19.2.3.4 αφορά σε επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα είδη επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της υπο-δράσης:

 

α) Επιχειρήσεις χειροτεχνίας, και βιοτεχνικές μονάδες, όπως:

 1. μονάδες κατασκευής κεραμικών ειδών,
 2. μονάδες κατασκευής επίπλων,
 3. μονάδες κατασκευής κοσμημάτων,
 4. μονάδες κατασκευής μουσικών οργάνων,    κλπ
 5. υφαντήρια βαμβακερών και άλλων νημάτων,
 6. κατασκευή ενδυμάτων εργασίας,
 7. κατασκευή ειδών ταξιδιού,
 8. τσαντών και παρόμοιων ειδών,
 9. πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου και κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική,  β) επιχειρήσεις παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση γ) Επιχειρήσεις και καταστήματα λιανικού εμπορίου, όπως παντοπωλεία, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, κλπ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 150.000€

 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μη εισηγμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών – άρθ.22 Κ651/14) διαφορετικά από τον περιφερειακό χάρτη Κ 651/14 το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

 

Υποδράση 19.2.3.5: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής

Η υποδράση 19.2.3.5 αφορά σε επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι:

 1. Παιδικοί σταθμοί / αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για φύλαξη και απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας / δημιουργική απασχόληση εφήβων.
 2. Ωδεία για την εκμάθηση  παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων
 3. Πολιτιστικά Κέντρα. Πρόκειται για χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων (συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις) κτλ
 4. Χώροι αθλητισμού (γηπεδικές και κτιριακές εγκαταστάσεις για τη διενέργεια αθλημάτων κλπ)

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 100.000€

 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μη εισηγμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών – άρθ.22 Κ651/14) διαφορετικά από τον περιφερειακό χάρτη Κ 651/14 το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

 

Δράση 19.2.7 : «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ», η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

Υποδράση 19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Η δράση 19.2.7 αφορά στην υλοποίηση ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ ομοειδών ή/και συμπληρωματικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. 

Η υποδράση 19.2.7.3 αφορά στη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, κλπ). Ειδικότερα, η υποδράση θα αφορά σε πιθανές συνεργασίες μεταξύ καταλυμάτων, επιχειρήσεων εστίασης, επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων (τυρί, τσίπουρο, κρασί, αλλαντικά, γλυκά, κλπ) και επιχειρήσεων εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων για την προώθηση και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την προσέλκυση νέων επισκεπτών. Ακόμα, συνεργασίες μπορούν αναπτυχθούν και μεταξύ τοπικών ή και υπερτοπικών επιχειρήσεων οι οποίες με τις δραστηριότητες που ασκούν είτε εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, είτε μπορούν να υποστηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις του αγροτικού και τουριστικού τομέα, αλλά και κάθε άλλου τομέα που θα ενταχθούν σε ιδιωτικές επενδύσεις του τοπικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, η υποδράση στοχεύει στη λειτουργία άτυπων δικτύων μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα προκειμένου να υλοποιήσουν από κοινού δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους και της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Ειδικότερα, μέλη του Δικτύου θα είναι είτε επιχειρήσεις που ήδη έχουν εξαγωγικές δραστηριότητες είτε επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες εξαγωγών. Η συνεργασία μεταξύ τους θα συνίσταται στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσα από κοινού συμμετοχή σε εκθέσεις, διενέργεια κοινών ερευνών αγοράς, συνεργασία για τυποποίηση, προώθηση- προβολή των προϊόντων τους, κλπ, καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη μια επιχείρηση στην άλλη. Επίσης, το δίκτυο θα πλαισιώνεται από φορείς υποστήριξης της εξωστρέφειας και των εξαγωγών, προκειμένου να καλυφθεί η έλλειψη τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τις διεθνές συναλλαγές και τις εξαγωγές.

Αποτέλεσμα από την υλοποίηση της υποδράσης θα είναι η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών με νομική μορφή που αποφασιστεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 60.000€

Η Δημόσια Δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του  Κανονισμού De Minimis  1407/13 (200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο) και το ποσοστό ενίσχυσης σε αυτήν την περίπτωση ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα τα οποία θα συστηθούν από τις επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την  δυνητικό/ή δικαιούχο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι Καζάκης Ευάγγελος e-mail: [email protected], [email protected],  Ζαπάρτας Παναγιώτης  e-mail: [email protected], Βραχιόλογου Θάλεια e-mail: [email protected] και Καβαζίδου Αναστασία e-mail: [email protected], τηλέφωνο επικοινωνίας 2554020090-91, fax: 2554041800

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr , στη σελίδα www.espa.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ http://www.dimossin.gr .

https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/409-prodimosiefsi-1is-prosklisis-idiotikon-ergon-topikoy-programmatos-clld-leader-kentrikoy-kai-notiou-evrou

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: DHMOSYNETAIRISTIKI Prodimosiefsi_Prosklisis_IE