ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 16/6 ΕΩΣ 28/6 2019

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ– BUS TIMETABLE ΑΠΟ 16/06/2019 ΕΩΣ 28/6/ 2019 – ΕΚΤΟΣ ΣΚ ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΧΩΡΑ  / KAMARIOTISSA- CHORA Αναχωρήσεις- Departs: 07.15  09.30  11.45  13.45  16.00   18.45  20.10 Επιστροφές- Returns:   07.25   09.40  11.55  13.55  16.10   18.55  20.20 Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής – Estimated Duration of the route 10 λεπτά /min ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΑΛΩΝΙΑ- ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΛΑΚΚΩΜΑ -ΠΡ ΗΛΙΑΣ KAMARIOTISSA- […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Σαμοθράκης στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη […]