ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5/7/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 1-7-2019

 Αρ.Πρωτ: 3256

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Σαράντος Γεώργιος
  5. Λαζανδρέας Κων/νος
    6.Χατζηγιαννακούδη  Βασιλική

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ( λόγω του επείγοντος των αποφάσεων,) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 5η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘEMA 1ο.Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών  και κατακύρωση ανοικτού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια  καυσίμων ».

ΘEMA 2ο.Περί απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης έκδοσης εγγυητικής επιστολής .

ΘEMA: 3ο «Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου  Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ναύλωσης πλοίου για μεταφορά απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής  του Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ 4o: Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 28/6 ΕΩΣ 1/9 2019

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ– BUS TIMETABLE

ΑΠΟ 28/6 ΕΩΣ 1/9 2019-  FROM 28/6 TO 1/9 2019

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΧΩΡΑ   KAMARIOTISSA- CHORA
Αναχωρήσεις: 07.15 -09.30 – 11.45 – 13.45 – 15.45 – 17.45 – 19.30 – 21.15 – 00.15

Departs

Επιστροφές:   07.25 – 09.40 – 11.55 – 13.55 – 15.55 – 17.55 – 19.40 – 21.30- (01.00 για Θέρμα) 01.30

Returns

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής – Estimated Duration of the route 10 λεπτά /min

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΑΛΩΝΙΑ-ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ- ΛΑΚΚΩΜΑ -ΠΡ ΗΛΙΑΣ  

KAMARIOTISSA- ALONIA-LAKOMA-PR ILIAS

Αναχωρήσεις-Departs:   06.30*  10.30*  14.10  16.15  18.15

Επιστροφές-Returns:     06.55  10.55  14.50  16.40  18.40

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής 20λεπτά –Estimated duration of the route 20 min

*Μόνο τα δρομολόγια με * κάνουν στάση στον Ξηροπόταμο -Only routes marked with * pass from Xiropotamos

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΠΑΛΙΑΠΟΛΗ- ΚΑΡΥΩΤΕΣ-ΘΕΡΜΑ-ΚΑΜΠΙΝΓΚ -ΦΟΝΙΑΣ

KAMARIOTISSA-PALIAPOLI-KARIOTES-THERMA-CAMPSITE- FONIAS

Αναχωρήσεις:   05.30*  07.45  10.00  12:00  14.10  16.00  18.00  19:00*  20.00  00.45*

Departs

Επιστροφές:     06.00    08.35   10.50  12.50  15.00  16.50  18.50  19:50* 20.50  01.15*

Returns

*Το δρομολόγιο των 05.30 εκτελείται ΜΟΝΟ κάθε Πέμπτη -The 5.30 bus runs ONLY on Thursdays

*Το δρομολόγιο των 19:00 και 19:50 ισχύει τις ημέρες: 27/6, 1/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 31/7, 2/8, 14/8, 15/8, 16/8, 17/8, 21/8, 23/8

*Τα δρομολόγια των 00:45, 01:15 θα εκτελούνται μέσω Χώρας-The 00:45, and 01.15 buses via Chora

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής: Estimated duration of routes

Από Καμαριώτισσα εως Παλιάπολη 5 λεπτά From Kamariotissa to Paliapoli 5 min

Από Καμαριώτισσα εως Καρυώτες 10 λεπτά From Kamariotissa to Kariotes 10 min

Από Καμαριώτισσα εως Θέρμα 20 λεπτά From Kamariotissa to Therma 20 min

Από Καμαριώτισσα εως Κάμπινγκ 25 λεπτά From Kamariotissa to Campsite to 25 min

 

Από Φονιά εως Καμπινγκ 5 λεπτά  From Fonia to Campsite  5 min

Από Φονιά εως Θερμα 10 λεπτά      From Fonia to Therma 10 min

Από Φονιά εως Καρυώτες 20 λεπτά  From Fonia to Kariotes 20 min

Από Φονιά εως Παλιάπολη 25 λεπτά  From Fonia to Paliapoli to 25min

Τα δρομολόγια με έντονο χρωματισμό εκτελούνται από το ΚΤΕΛ Ν ΕΒΡΟΥ τα λοιπά από τον ΔΗΜΟ

Πληροφορίες ΚΤΕΛ 2551026479 –  ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   2551041218

Routes in bold are run by KTEL tel 25510 26479 Rest of them  by Samothraki Mun tel 2551041218