Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 19-2-2019  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ,  ύστερα από την 675/15-2-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Το πλήρες πρακτικό μπορείτε να το δείτε εδώ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΕΙΡΙΑ 2019

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΕΙΡΙΑ 2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΡΑΣΗ 7/4   Let s do it Greece, Βιώσιμη Σαμοθράκη, , Δήμος Σαμοθράκης ·         10:00 π.μ. στα “Πλακάκια” Καμαριώτισσας 20-21/6     Διήμερο Μουσικών Εκδηλώσεων Σύλλογος Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης ‘’Αρμονίας Γένεσις’’ ·         20. 00 Φιδέλειο Πνευματικό Κέντρο 21/6- 02/7   6ο Διεθνές Θερινό Σχολείο με θέμα: “Aquatic […]