ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

Σαμοθράκη, 26-8-2019

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.:4233

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 22η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  28-8-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα  20:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο Περί έγκρισης  σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. και των  Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης’’’ Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του δήμου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘΕΜΑ: 2ο   Περί έγκρισης δικαστικής προσφυγής εναντίων της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ για την διακοπή των δρομολογίων της την καλοκαιρινή περίοδο 2019. Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα μετά την διακοπή των δρομολογίων εν μέσω καλοκαιριού (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘΕΜΑ: 3ο   Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης λόγω προβλήματος στο λογισμικό του προγράμματος ύδρευσης. Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του δήμου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘΕΜΑ: 4ο  Περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης ‘’Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο παλιό σχολείο Αλωνίων’’ και ένταξης της στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στο ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.

 Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του δήμου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

Θεμα 5ο Περί έγκρισης εντολής μετακίνησης Δημάρχου Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για συναντήσεις με Υπουργούς λόγω ακτοπλοϊκών προβλημάτων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014.

 

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σαράντος Γεώργιος

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

 Σαμοθράκη, 26-8-2019

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.:4232

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 21η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019 (λόγω αναβολής της 19ης τακτικής συνεδρίασης από έλλειψη απαρτίας) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  28-8-2019 ημέρα  και ώρα  19:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1o «Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων δημοτικής αρχής περιόδου 2017- 2018».

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σαράντος Γεώργιος

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σαμοθράκη 7/8/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Σαμοθράκης
Γαλατούμος Νικόλαος, έχει την τιμή να σας
προσκαλέσει στην τελετή Ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής που θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30
Αυγούστου και ώρα 12:00 στο Πνευματικό
Κέντρο «Νικόλαος Φαρδύς» στη Χώρα Σαμοθράκης.

Σαμοθράκη 7/8/2019
Αρίθμ. Πρωτ.  3971

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                               ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΊΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για ορκωμοσία».

Μετά την επικύρωση της εκλογής κα την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Σαμοθράκης (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) στις 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα12:00, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί  η ορκωμοσία σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ τεύχος Α΄133/19-7-2018-Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΙΑΤΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΛΗΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ-ΜΟΡΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΛΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

Ο ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΠΡΩΤΟΣΤΑΥΡΙΝΙΑ 1821

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Γαλατούμος Νικόλαος σας καλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση για την επέτειο του ολοκαυτώματος της Σαμοθράκης («Πρωτοσταυρινιά» – 1821) που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο, « Νικόλαος Φαρδύς», την 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00

ΑΦΙΣΑ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2019

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

  • Χαιρετισμός Δημάρχου Ν. Γαλατούμου
  • Χαιρετισμός πρώην Δημάρχου Γ.Χανού.
  • Εισήγηση Παπαθανασίου Ε. «Εφκάς Ο χαλασμός της Σαμοθράκης το 1821 »
  • Εισήγηση Μητράκας Ι. «Σαμοθράκη ΟυρανόεσσαΜυριαγαπημένη 1821».
  • Εισήγηση Πετρίδου Α. «Το σπαθί του Αγίου Μιχαήλ»
  • Χορωδία από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης «ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ» Τηγανούρια Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2019 ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                          

Σαμοθράκη 27/8/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο  νεοεκλεγείς  Δήμαρχος Σαμοθράκης Γαλατούμος Νικόλαος, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην τελετή Παραλαβής – Παράδοσης της νέας Δημοτικής Αρχής που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30 στο Πνευματικό Κέντρο «Νικόλαος Φαρδύς» στη Χώρα Σαμοθράκης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία: 27/8/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης
πολυσύχναστης παραλίας Θέρμων Δήμου Σαμοθράκης, σύμφωνα με την
επισυναπτόμενη μελέτη 24/2019 που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 2/9/2019 και
ώρα 10.00πμ στο ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ. 2551041195 φαξ 2551041641 e-mail:[email protected]

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Φορολογική ενημερότητα
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016)
δ) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

Ο Δήμαρχος
Βίτσας Αθανάσιος

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ PDF