ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 30/09/2019 ΕΩΣ 15/05/ 2020 – ΕΚΤΟΣ ΕΟΡΤΩΝ

  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ– BUS TIMETABLE

ΑΠΟ 30/09/2019 ΕΩΣ 15/05/ 2020 ΕΚΤΟΣ ΕΟΡΤΩΝ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΧΩΡΑ 

KAMARIOTISSA- CHORA

Αναχωρήσεις- Departs: 07.40 – 09.35 – 10.45 – 13.45 – 16.00– 19.50

Επιστροφές- Returns:   07.50 – 09.45 – 10.55 – 13.55 –  16.10 – 20.00

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής – Estimated Duration of the route 10 λεπτά /min

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΑΛΩΝΙΑ- ΛΑΚΚΩΜΑ -ΠΡ ΗΛΙΑΣ  

KAMARIOTISSAALONIALAKOMAPR ILIAS

Αναχωρήσεις-Departs:   06.45  10.00  14.05   16.15  20.10

Επιστροφές-Returns:     07.05  10.20   14.25  16.35  20.30

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής 20λεπτά –Estimated duration of the route 20 min

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΠΑΛΙΑΠΟΛΗ- ΚΑΡΥΩΤΕΣ-ΘΕΡΜΑ – ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ*

KAMARIOTISSAPALIAPOLIKARIOTESTHERMA

Αναχωρήσεις- Departs:   06.30*  09.00   14.05*   

Επιστροφές – Returns:     07.00*  09.20   14.35* 

*Το δρομολόγια που φτάνουν  Άνω Μεριά είναι μόνο των 06.30 και 14.05 (μεταφορά μαθητών)

 

Τα δρομολόγια με έντονο χρωματισμό εκτελούνται από το ΚΤΕΛ Ν ΕΒΡΟΥ τα λοιπά από τον ΔΗΜΟ

Πληροφορίες ΚΤΕΛ 2551026479 –  ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   2551041218

Routes in bold are run by KTEL tel 25510 26479

Rest of them  by Samothraki Mun tel 2551041218

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 09/09 ΕΩΣ 29/09/ 2019

  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ– BUS TIMETABLE

ΑΠΟ 09/09 ΕΩΣ 29/09/ 2019-  FROM 09/09 TO 29/09/ 2019

 

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΧΩΡΑ 

KAMARIOTISSA- CHORA

Αναχωρήσεις- Departs: 07.40   09.35   10.45  13.45   16.00  19.50

Επιστροφές- Returns:   07.50   09.45  10.55   13.55    16.10   20.00

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής – Estimated Duration of the route 10 λεπτά /min

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΑΛΩΝΙΑ- ΛΑΚΚΩΜΑ -ΠΡ ΗΛΙΑΣ  

KAMARIOTISSAALONIALAKOMAPR ILIAS

Αναχωρήσεις-Departs:   06.45  10.00  14.05   16.15  20.10

Επιστροφές-Returns:     07.05  10.20   14.25  16.35  20.30

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής 20λεπτά –Estimated duration of the route 20 min

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΠΑΛΙΑΠΟΛΗ- ΚΑΡΥΩΤΕΣ-ΘΕΡΜΑ – ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ*

KAMARIOTISSAPALIAPOLIKARIOTESTHERMA

Αναχωρήσεις- Departs:   06.30*  09.00   14.05*   

Επιστροφές – Returns:     07.00*  09.20   14.35* 

*Το δρομολόγιο για Άνω Μεριά εκτελείται μόνο στις 06.30 και στις 14.05 (μεταφορά μαθητών)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΧΩΡΑ 

KAMARIOTISSACHORA

Αναχωρήσεις- Departs: 09.30   12.00  17.30

Επιστροφές- Returns:   09.40   12.10  17.40

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής – Estimated Duration of the route 10 λεπτά /min

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΠΑΛΙΑΠΟΛΗ- ΚΑΡΥΩΤΕΣ-ΘΕΡΜΑ

KAMARIOTISSAPALIAPOLIKARIOTESTHERMA

Αναχωρήσεις-Departs:   07.45    12.30  18.00

Επιστροφές-Returns:     08.05    13.00   18.30

Τα δρομολόγια με έντονο χρωματισμό εκτελούνται από το ΚΤΕΛ Ν ΕΒΡΟΥ τα λοιπά από τον ΔΗΜΟ

Πληροφορίες ΚΤΕΛ 2551026479 –  ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   2551041218

Routes in bold are run by KTEL tel 25510 26479

Rest of them  by Samothraki Mun tel 2551041218

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 02/09 ΕΩΣ 08/09 2019

  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ– BUS TIMETABLE

ΑΠΟ 02/09 ΕΩΣ 08/09 2019-  FROM 02/09 TO 08/09 2019

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΧΩΡΑ 

KAMARIOTISSA- CHORA

Αναχωρήσεις: 07.15 – 09.30 – 11.45 – 13.45 – 15.45 –  19.30 – 21.15

Departs

Επιστροφές:   07.25 – 09.40 – 11.55 – 13.55 – 15.55 –  19.40 – 21.40

Returns

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής – Estimated Duration of the route 10 λεπτά /min

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΑΛΩΝΙΑ- ΛΑΚΚΩΜΑ -ΠΡ ΗΛΙΑΣ  

KAMARIOTISSAALONIALAKOMAPR ILIAS

Αναχωρήσεις-Departs:   06.30  10.30  14.10  16.30 

Επιστροφές-Returns:     06.55  10.55  14.50  17.00 

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής 20λεπτά –Estimated duration of the route 20 min

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΠΑΛΙΑΠΟΛΗ- ΚΑΡΥΩΤΕΣ-ΘΕΡΜΑ-ΚΑΜΠΙΝΓΚ -ΦΟΝΙΑΣ

KAMARIOTISSA-PALIAPOLI-KARIOTES-THERMA-CAMPSITE- FONIAS

Αναχωρήσεις:   07.45  11.00  14.30  18.00  22.00

Departs

Επιστροφές:     08.20    11.40   15.00  18.40   22.40

Returns

Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής: Estimated duration of routes

Από Καμαριώτισσα εως Παλιάπολη 5 λεπτά From Kamariotissa to Paliapoli 5 min

Από Καμαριώτισσα εως Καρυώτες 10 λεπτά From Kamariotissa to Kariotes 10 min

Από Καμαριώτισσα εως Θέρμα 20 λεπτά From Kamariotissa to Therma 20 min

Από Καμαριώτισσα εως Κάμπινγκ 25 λεπτά From Kamariotissa to Campsite to 25 min

 

Από Φονιά εως Καμπινγκ 5 λεπτά  From Fonia to Campsite  5 min

Από Φονιά εως Θερμα 10 λεπτά      From Fonia to Therma 10 min

Από Φονιά εως Καρυώτες 20λεπτά  From Fonia to Kariotes 20 min

Από Φονιά εως Παλιάπολη 25 λεπτά  From Fonia to Paliapoli to 25min

Τα δρομολόγια με έντονο χρωματισμό εκτελούνται από το ΚΤΕΛ Ν ΕΒΡΟΥ τα λοιπά από τον ΔΗΜΟ

Πληροφορίες ΚΤΕΛ 2551026479 –  ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   2551041218

Routes in bold are run by KTEL tel 25510 26479 Rest of them  by Samothraki Mun tel 2551041218

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

   Ανανέωση αιτήσεων μετά την πάροδο του εξαμήνου ισχύος της αίτησης.

Στις 30/9/2019 συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων του Επιδόματος που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι αιτήσεις αυτές δύναται να ανανεωθούν αυτόματα για έξι ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει ο επανέλεγχος των αιτήσεων.

  •   Για τις αιτήσεις εκείνες για τις οποίες διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος (ενδεικτικά: λήξη περίοδος ισχύος του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, αλλαγή των εισοδημάτων ή περιουσιακής κατάστασης του νοικοκυριού) οι αιτήσεις δεν θα ανανεωθούν. Στους δικαιούχους θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η χορήγηση του επιδόματος δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.

Εάν επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι νέα αίτηση από 1/9/2019Προσοχή: για να μην χάσουν κάποιο μήνα επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί έως 30/9/2019.

 

  •   Για τους δικαιούχους που μέσω των αυτόματων διασταυρώσεων διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση θα ανανεωθεί αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείουΠροσοχή: Όσοι εξ αυτών έχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, μπορούν εντός του Σεπτεμβρίου να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλλουν νέα.