Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 28η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-11-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                  ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη,5-11-2019 Αρίθμ. Πρωτ.: 5573   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού                                                                                         Συμβουλίου                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 28η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην 28η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή […]