Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-11-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  27-11-2019

Αρίθμ. Πρωτ.:6023

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 31η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίασή του για το έτος 2019,(κατόπιν της ματαιωθείσας συνεδρίασης 30/25-11-2019 λόγω έλλειψης απαρτίας και 31/26-11-2019 λόγω έλλειψης απαρτίας) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  27-11-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο   «Περί έγκρισης  τεχνικού προγράμματος έτους 2020»(λόγο κατάρτισης του προϋπολογισμού).

 

 ΘΕΜΑ: 2ο  «Περί έγκρισης κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2020» »(λόγο κατάρτισης του προϋπολογισμού).

.

 ΘΕΜΑ: 3ο « Έγκριση εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή τέλους σύνδεσης ύδρευσης  Αλωνίων». »(λόγο κατάρτισης του προϋπολογισμού).

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί έγκρισης διοργάνωσης  Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης»(λόγω έγκαιρης έναρξης των εργασιών που απαιτούνται εν όψη εορτών).

 

Η  συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που  δεν υπήρξε  απαρτία,  θα  συνεδριάσει ύστερα από την παρούσα πρόσκληση και θα λάβει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του, όπως και στην περίπτωση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση (άρθρο 96, παρ. 3 Ν.3463/2006).

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. ΓλήνιαςΣτυλιανός
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Χανός Γεώργιος
 2. Φωτεινού Φωτεινός

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)