Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                        Σαμοθράκη  2-12-2019

Αρίθμ. Πρωτ.:6135

 

ΠΡΟΣ:  Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 24η   δημόσια τακτική συνεδρίασή της για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις  6-12-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα  15:00 π.μ. των κάτωθι θεμάτων:

 

1.Περί έγκρισης ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.

 

2.Περί έγκρισης πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

 

3.ΘΕΜΑ :Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής τηλεφωνικού Κέντρου για την τεχνική Υπηρεσία .

 

 1. Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.

 

5ο Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής παράβολων Κάμπινγκ.

 

6ο Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου.

 

7ο. Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων οδηγών απορριμματοφόρων του Δήμου.

 

 

.

 

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος Νικόλαος

Πίνακας αποδεκτών:

 1. Γρηγόραινας Ιωάννης
 2. Καραμήτσου Κατερίνα
 3. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

4.Βίτσας Αθανάσιος

 1. Τερζή Αναστασία
 2. Σαράντος Γεώργιος

 

 

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 6-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 2-12-2019  

 

Αρ.Πρωτ: 6115

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  τακτικής συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

 1. Γρηγόραινας Ιωάννης
 2. Καραμήτσου Κατερίνα
 3. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

4.Βίτσας Αθανάσιος

 1. Τερζή Αναστασία
 2. Σαράντος Γεώργιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 6η του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί  καταρτίσεως προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του οικονομικού έτους 2020.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΣΤΙΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Δήμος Σαμοθράκης σας προσκαλεί σε ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο

‘’Η εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στη Σαμοθράκη’’

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

στις 18.00

στο

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΔΥΣ

Χώρα Σαμοθράκης

 

Ο Δήμαρχος

 

Νίκος Γαλατούμος

 

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί :

 1. Η εταιρεία παραγωγής ενέργειας Volterra ΑΕ
 2. Η εταιρεία παραγωγής ενέργειας ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΕ
 3. Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης
 4. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Έβρου
 5. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
 6. Το Διεθνές Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Βιώσιμης Σαμοθράκης
 7. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

 

Ο Δημοσιογράφος Γιώργος Πανταζίδης θα συντονίσει την εκδήλωση