ΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVIT-19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVIT-19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»                                                     ΑΠΟΦΑΣΗ                                                  ΑΡΙΘΜ. : 84                                    O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1, Τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 58 και της περ.22 της παρ.3Β του άρθρου 94 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]