Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3-8-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  30-7-2020

Αρίθμ. Πρωτ.:3874

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 15 η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2020,που θα διεξαχθεί στις 3-8-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την από 11-3-2020 ΠΝΠ ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού covid-19  και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και την αρ.πρωτ.:18318/13-3-2020 (ΑΔΑ):9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

ΘΕΜΑ:1ο  «Περί σύστασης  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (άρθρο 6 Ν.4604/2019)».

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης τροποποίησης κατανομής ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

 

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020».

 

ΘΕΜΑ:4ο Περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

 

      ΘΕΜΑ:5ο« Περί καθορισμού αμοιβής   δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».

 

        ΘΕΜΑ: 6ο « Περί καθορισμού αμοιβής   δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».

 

ΘΕΜΑ:7ο  Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

 

ΘΕΜΑ:8ο  Περί εξέτασης ένστασης Κεχαγιόγλου Αθανασίου του Μιχαήλ επί απόφασης 154/2020 ΔΣ Σαμοθράκης.

 

 

ΘΕΜΑ:9ο  Περί έγκρισης άδειας  παράτασης ωραρίου μουσικής της Τερζή Λουίζας.

 

 

ΘΕΜΑ:10o Περί έγκρισης αιτήματος εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ για διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο επαρχιακό δίκτυο Καμαριώτισσας – Χώρας .

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/8/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                               Σαμοθράκη  31/7/2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 3902

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 21η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 4/8/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα : 1o Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ  ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”

 

Θέμα 2ο Έγκριση πρακτικού και  κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/16 για το έργο με τίτλο «Έργα Αξιοποίησης υδρογεώτρησης Προφήτη Ηλία Δήμου Σαμοθράκης»

 

Θέμα 3ο Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο παλιό σχολείο Αλωνίων»

 

Θέμα 4ο  Έγκριση 1ου πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης»

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Χ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Τον Βουλευτή Έβρου κο Xρ. Δερμετζόπουλο ενημέρωσε η Δημοτική Αρχή και μέλη του κινήματος “Save Saos” και του Συλλόγου Βιώσιμη Σαμοθράκη, σχετικά με τις ενστάσεις τους στην εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών Σταθμών στη Σαμοθράκη, καθώς και για τις εξελίξεις στα έργα εγκατάστασης τους στις περιοχές Λουλούδι και Αμόνι του όρους Σάος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 18.7.2020 με αφορμή την επίσκεψη του βουλευτή στο νησί και κατά τη διάρκεια της παρουσιάστηκαν και παραδόθηκαν στον κο Χρ. Δερμετζόπουλο όλα τα έγγραφα γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων φορέων και υπηρεσιών σχετικά με τα εν λόγω έργα, τα οποία και υπογραμμίζουμε πως είναι στο σύνολο τους απορριπτικά.

Επίσης έγινε ενημέρωση στον Βουλευτή αναφορικά με την υποψηφιότητα της Σαμοθράκης για ένταξη της στο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της Unesco (MAB) και το εμπόδιο που θέτει σε αυτή την υποψηφιότητα η εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών Σταθμών στον πυρήνα της περιοχής Natura.

Την Δημοτική αρχή εκπροσώπησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Τερζή, η οποία και εξέφρασε την εναντίωση της Δημοτικής Αρχής στα συγκεκριμένα έργα και την επιλογή της να ακολουθήσει στρατηγική ήπιας ανάπτυξης του νησιού με γνώμονα το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό του.

Σημειώνουμε ότι για τη Σαμοθράκη έχουν εκδοθεί δύο άδειες παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την ΡΑΕ (η μια αφορά την εταιρεία Volterra για την εγκατάσταση 36 ανεμογεννητριών στην περιοχή Λουλούδι και η άλλη την εταιρεία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ για την εγκατάσταση 3 ανεμογεννητριών στην γειτνιάζουσα κορυφή Αμόνι στα 1.100μ υψόμετρο). Αμφότερες οι περιοχές βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού πλησίον του οικισμού Άνω Mεριά και στον πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής Natura.