ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης με Παιδίατρο προκειμένου να καλύψει την Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού προς υλοποίηση του προγράμματος ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ για το σχολικό έτος 2020- 2021 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020   Είναι η πρώτη φορά που ο Παιδικός Σταθμός Σαμοθράκης, από την ίδρυση του […]