Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 10-2-2021 Αρίθμ. Πρωτ.: 648     ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της                                                                 Οικονομικής Επιτροπής                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» Καλείστε να συμμετάσχετε στην 4η  έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω εξαιρετικά επείγουσας […]