Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 18-2-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:766     ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της                                                                 Οικονομικής Επιτροπής                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» Καλείστε να συμμετάσχετε στην 6η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις […]