Πρακτικά συνεδρίασης Επιτροπής Υγείας 7/3/2021

Την Κυριακή   7/3/2021 συνεδρίασε  η Επιτροπή Υγείας προκειμένου  να συζητηθούν τρέχοντα θέματα και να γίνει ο επόμενος προγραμματισμός. Έτσι: Είδαμε σε πιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία της δωρεάς από την Στουτγάρδη με την οποία θα αναβαθμιστούν αφενός τα προγράμματα «βοήθεια στο σπίτι»  και  «κοινωνική μέριμνα»  και αφ’ εταίρου  θα γίνει ολιστική προσέγγιση των Α Βοηθειών […]