ΑΠΟΦΑΣΗ 168

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  ΨΛ56Ω1Λ-ΞΞΤ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                               Aρ. Πρωτ.:  6136/10-12-2021                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21ης/9-12-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. Στη Σαμοθράκη σήμερα 9-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30  πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (zoom) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με την διαδικασία των διατάξεων των 67, […]