Ακύρωση της 5ης Tακτικής συνεδρίασης του Δήμου Σαμοθράκης έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ    Σαμοθράκη 17-3-2022

Αρίθμ. Πρωτ.:1082

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

  Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της 5ης Tακτικής συνεδρίασης του Δήμου Σαμοθράκης έτους 2022».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης ενημερώνει τα τακτικά μέλη του ΔΣ Δήμου Σαμοθράκης ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/21 και της αριθ. 643 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών (ΑΠ69472/24-9-2021 ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Π5) αίρεται η υποχρέωση της δια ζώσης συνεδρίασης να πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών γεγονός που δεν είχε προβλεφθεί στην πρόσκληση αρ. πρωτ.:1000/11-3-2022 της 5ης Tακτικής συνεδρίασης του Δήμου Σαμοθράκης  στις 17-3- 2022 και ώρα 19:00.

Για τον λόγο αυτό ακυρώνει την εν λόγο συνεδρίαση θα εκδοθεί νέα πρόσκληση για τον χρόνο της συνεδρίασης.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος

 

Βασιλειάδου Σωτηρία

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)