ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΛΩΝΙΩΝ

Στην υπογραφή σύμβασης ύψους 546.071,75€ με ΦΠΑ για την εκτέλεση έργου για την Βελτίωση τοπικού οδικού δικτύου Χώρας-Αλωνίων, υπέγραψε στις 5/4/2022 ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Νίκος Γαλατούμος με τον ανάδοχο του έργου ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με βάση την υπ. αρ. 18257/30.09.2020 έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών με το ποσό των 713.000,00€

Ο ανάδοχος του έργου, ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ, προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και το έργο αναμένεται να έχει διάρκεια 12 μήνες με βάση την υπογραφείσα σύμβαση.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση του για την πορεία της διαδικασίας συμβασιοποίησης του έργου και ευελπιστεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση του δρόμου Χώρας – Αλωνίων, αναβαθμίζοντας το οδικό δίκτυο του νησιού και βελτιώνοντας την πρόσβαση στον οικισμό των Αλωνίων.