ΑΔΕΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΒΙ-ΚΟΥΚΟΥΔΙΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΒΙ-ΚΟΥΚΟΥΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ