Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αρίθμ. Πρωτ.: 482

Σαμοθράκη 02/2/2024

Αρίθμ. Πρωτ.: 482

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 4η   ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024»

 

Καλείσθε  να προσέλθετε  στην 4η τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  στις 06/2/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα  12:00μ.μ. για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν5056/2023.

 

ΘΕΜΑ 1ο : Περί εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής για αναδιαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης του έτους 2024.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      Βίτσας Αθανάσιος

 

Πίνακας αποδεκτών:
Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
2. Καλαϊτζή Αικατερίνη
3. Σαράντου Δημήτριος
4. Τσιαούσης Χρήστος
5. Γαλατούμος Νικόλαος
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Κυλίμος Νικόλαος
8. Θεοδώρου Ιωάννης

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www.samothraki.gr)

Eυχαριστίες στην Ακτοπλοϊκή Εταιρεία Zante Ferries

Σαμοθράκη, 02/02/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην
Ακτοπλοϊκή Εταιρεία Zante Ferries, που συμμεριζόμενη τις επιπτώσεις
του απαγορευτικού των προηγουμένων ημερών για τους κατοίκους και
τις επιχειρήσεις του νησιού, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα μας για
άμεση πραγματοποίηση του Δρομολογίου Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη
την Πέμπτη 01.02.2024 από το πλοίο “ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ”.

Ακόμη ευχαριστεί τον καπετάνιο και το πλήρωμα του πλοίου
“ΑΡΤΕΜΙΣ” της εταιρείας Hellenic Seaways για την εκτέλεση των
δρομολογίων και για την ποιότητα των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης
που προσέφεραν στους ταξιδιώτες κατά το διάστημα των τριών μηνών
της απουσίας του «Αδαμάντιος Κοραής» από το λιμάνι του νησιού μας.

Ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Έβρου

Σαμοθράκη, 02/02/ 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Περιφερειάρχη και τον
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Έβρου για την άμεση ανταπόκρισή τους και
τη χορήγηση εμφιαλωμένου νερού για το καίριο ζήτημα πόσιμου νερού
που προέκυψε σε οικισμούς του νησιού μας, καθώς και προς τον
Περιφερειακό Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας για την πολύ καλή
συνεργασία που επετεύχθη.

Ο Δήμαρχος
ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 02/2/2024
Αρίθμ. Πρωτ.:470
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024»

Καλείσθε να προσέλθετε στην 3η έκτακτη και επείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς στις 02/2/2024 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν5056/2023.

ΘΕΜΑ 1ο : Περί έγκρισης δαπάνης για προμήθεια και διανομή εμφιαλωμένου νερού στους οικισμούς που ισχύει η απαγόρευση.
ΘΕΜΑ 2ο: Περί έγκρισης δαπάνης για αντικατάσταση χλωριωτήρων χλωρίου, όπου απαιτείται κατόπιν ελέγχου ειδικού συνεργείου.
ΘΕΜΑ 3ο: Πέρι έγκριση δαπάνης για επισκευή και συντήρηση χλωριωτήρων χλωρίου, όσων επισκευάζονται.
ΘΕΜΑ 4ο: Περί έγκριση δαπάνης για οικοδομικές κατασκευές στεγανοποίησης και συντήρησης των αρδευτικών δεξαμενών στους οικισμούς που ισχύει η απαγόρευση .
ΘΕΜΑ 5ο: Περί έγκρισης δαπάνης για τους έκτακτους πολλαπλούς εργαστηριακούς ελέγχους του νερού στους οικισμούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
2. Καλαϊτζή Αικατερίνη
3. Σαράντου Δημήτριος
4. Τσιαούσης Χρήστος
5. Γαλατούμος Νικόλαος
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Κυλίμος Νικόλαος
8. Θεοδώρου Ιωάννης

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)