Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22/10/12

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22/10/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 16/10/2012

Αρ.Πρωτ.: 8081

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λαζανδρέας Κωσταντίνος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Περί διάθεσης πίστωσης
  2. Περί απευθείας ανάθεσης γεωτεχνικής μελέτης κατασκευής ΧΥΤΥ στη Σαμοθράκη.
  3. Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για έξοδα του προγράμματος GRUNDTVIG.
  4. Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προμήθειας καυσίμων και ελαιολυπαντικών κοντέινερ και οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων με το πλοίο.
  5. Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων με το πλοίο οδηγών και οχημάτων.
  6. Περί έκθεσης εσόδων – εξόδων γ’τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο