Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 2/3/2012 στις 21:00

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 2/3/2012 στις 21:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη    28/2/2012

Αρίθμ. Πρωτ.: 1297

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 3η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 2-3-2012 ημέρα Παρασκευή ώρα  21.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Έγκριση προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής  Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας για το οικ. έτους 2012
 2. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Κέντρου Κοινωνικής  Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας
 3. Έγκριση προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης για το οικ. έτος 2012
 4. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μιας (1) θέσης ΠΕ Χημικού Μηχανικού για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης “Assessing sustainability and strengthening operational policy – SUSTAIN” – “Εκτιμώντας την Αειφορικότητα και Ενισχύοντας την Επιχειρησιακή Πολιτική” στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IVC με κωδ. 0497R2, μέχρι την λήξη του προγράμματος (31/12/2012).
 5. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2012
 6. Έγκριση εφαρμογής δακοκτόνων μέτρων (με δολωματικό ψεκασμό)στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης.
 7. Περί χαρακτηρισμού εποχιακών επιχειρήσεων κατόπιν αιτήσεως ξενοδοχειακών μονάδων
 8. Έγκριση χορήγησης αδειών μουσικής στον Σαρίκα Θεόδωρο, Ματσά Χρήστο και Ταμπάκη Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 9. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου ¨Διερεύνηση δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την ανάπλαση του οικισμού Θέρμων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο  Θράκης¨
 10. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων έτους 2012 (αξιολόγησης/ γνωμοδότησης και διενέργειας  διαγωνισμών, παραλαβής δημοτικών έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40 €, παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών, διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων-  μηχανημάτων & ελαστικών, επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, οχημάτων).
 11. Περί άρσης απαλλοτρίωσης ή μη, λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεων Καμαριώτισσας στο 1Α Ο.Τ. ιδιοκτησίας της Ζεϊμπέκη Δέσποινας
 12. Περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων βιοκαλλιεργητών σε δημοτικές εκτάσεις
 13. Αιτήσεις πολιτών

 

.

Ο Πρόεδρος

 

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

1.   Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

2.   Βίτσας Αθανάσιος

3.   Γιαννέλου Πολύμνια

4.   Γλήνιας Πέτρος

5.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός

6.   Γαλατούμος Νικόλαος

7.   Γιαραμάνης Χρήστος

8.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος

9.   Παπάς Παναγιώτης

10. Κυλίμος Νικόλαος

11. Γερονικολάκης Ανέστης

12. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

13. Σταφυλάς Ιωάννης

14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

15. Σαράντος Κωνσταντίνος

16. Ατζανός Παναγιώτης

17. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο