Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28-4-2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28-4-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 22-4-2015

Αρ.Πρωτ.1597

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Απριλίου έτους 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

1.   Περί έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης .

2.   Περί έγκρισης εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

3.   Περί έγκρισης εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προυπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο