Πρόσκληση για σύγκλιση Οικονομικής Επιτροπής 29/2/2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση για σύγκλιση Οικονομικής Επιτροπής 29/2/2012

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 24-2-2012

Αρ.Πρωτ.: 1228

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη

6. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

  1. Περί «Σύνταξης σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης έτος 2012»
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο