Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 7-12-2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 7-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 4/12/2012

Αρίθμ. Πρωτ.: 8866

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 15η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις   7-12-2012 ημέρα  Παρασκευή  ώρα  19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Περί έγκρισης  ρύθμισης δανείων του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 2. Περί καθορισμού τέλους βοσκοτόπων
 3. Περί επανεξέτασης απαλλαγή των τελών ύδρευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνες οικογένειες, κ.λπ.
 4. Πρόταση της εταιρίας Βουλγαράκης Ε. Γεώργιος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ για την αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου στη θέση Στριβερός με την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών.
 5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας λεωφορείου ΒΑΝ
 6. Περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης έτους 2012
 7. Έγκριση πρακτικού επιλογής συμμετεχόντων στο πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με τίτλο ¨Παραδείγματα απασχόλησης και επιβίωσης στην ύπαιθρο¨ και έγκριση μετακίνησής τους στο εξωτερικό (Cardonne- Γαλλίας)»
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με τίτλο ¨Παραδείγματα απασχόλησης και επιβίωσης στην ύπαιθρο¨ και έγκριση μετακίνησής του στο εξωτερικό (Cardonne- Γαλλίας)
 9. Συμπλήρωση της αριθμ. 193/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί εγκρίσεως της αρίθμ. 5/2012 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαμοθράκης ¨Αιτήσεις για παραχώρηση αίθουσας σχολικού χώρου¨ στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας¨ με τον καθορισμό του χρόνου παραχώρησης.
 10. Περί εξαγοράς κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χώρας
 11. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη δύο (2) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα κατόπιν της αρίθμ. πρωτ.: 23672/13-6-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Συναρμόδιων Υπουργών με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση τεσσάρων (4) ατόμων.
 12. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών και διάθεση πίστωσης
 13. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
 14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 15. Περί προσωρινής ανάκλησης χορήγησης αδειών άδρευσης από την υδατοδεξαμενή περιοχής Κοιτάδα- Κουκουδιά
 16. Αιτήσεις πολιτών

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

1.   Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

2.   Γιαννέλου Πολύμνια

3.   Γλήνιας Πέτρος

4.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός

5.   Γαλατούμος Νικόλαος

6.   Γιαραμάνης Χρήστος

7.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος

8.   Παπάς Παναγιώτης

9.   Κυλίμος Νικόλαος

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

14. Σαράντος Κωνσταντίνος

15. Ατζανός Παναγιώτης

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο