Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 7-2-2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 7-2-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη  3/2/2014

  Αρίθμ. Πρωτ.: 518

 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού   

   Συμβουλίου 

   (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 3η    δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  7 -2 -2014 ημέρα Παρασκευή   και  ώρα   19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας  Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2014.

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Πνευματικού  Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2014.

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2014.

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2014.

Έγκριση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την υποστήριξη άσκησης  αρμοδιοτήτων Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Σαμοθράκης. 

Περί αποδοχής ένταξης της πράξης ¨Βελτίωση περιφερειακού τοπικού δικτύου Χώρας – Αλωνίων , διαμόρφωση βόρειας εισόδου οικισμού Χώρας και κατασκευή περιμετρικής οδού Χώρας στο Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης άξονας προτεραιότητας: 03 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ¨»

Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014

Έγκριση προστίμου  εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων του Δήμου τελευταίας πενταετίας

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικ. έτους 2014 (οδηγός απορριμματοφόρου, εργάτες ύδρευσης,)

Έγκριση σύναψης σύμβασης έργου για κάλυψη τακτικών υπηρεσιακών αναγκών  οικ. έτους 2014 (οδηγός φορτηγού, οδηγός λεωφορείου)

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών έναντι αντιτίμου οικ. έτους 2014 (προσωπικό κάμπινγκ)

Περί αποδοχής παραίτησης της κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθης από μέλος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης και αντικατάσταση μελών

Έγκριση τροποποίησης της αρίθμ. 220/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΕΘΕ και του Δήμου Σαμοθράκης με στόχο την ίδρυση Παρατηρητηρίου Σαμοθράκης με σκοπό την έρευνα, ανάδειξη, διαχείριση και προστασία της φυσικής κληρονομιάς νήσου Σαμοθράκης¨

Έγκριση εφαρμογής προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης

Αιτήσεις πολιτών

           Ο Πρόεδρος

                        

  Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

Γιαννέλου Πολύμνια

Γλήνιας Πέτρος 

Κεχαγιόγλου Στυλιανός

Γαλατούμος Νικόλαος

Σκαρλατίδης Αθανάσιος

Παπάς Παναγιώτης

Πρόξενος Χρήστος

Κυλίμος Νικόλαος  

Γερονικολάκης Ανέστης

(Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

Σταφυλάς Ιωάννης

Λαζανδρέας Κωνσταντίνος 

 Σαράντος Κωνσταντίνος 

 Ατζανός Παναγιώτης  

 Λάζαρης Αλέξανδρος  

 Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 

 Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο