Η Βιώσιμη Σαμοθράκη στο Εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ERASMUS με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ” Περιβαλλοντικό Κεντρο Άμφισσας στις 6-19 Ιουλίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Η Βιώσιμη Σαμοθράκη στο Εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ERASMUS με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ” Περιβαλλοντικό Κεντρο Άμφισσας στις 6-19 Ιουλίου 2014

 Δείτε το αρχείο εδώ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο