Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών για την Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης – δημοσιότητας και διασυνοριακής θέσπισης του έργου Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Se

featured

 Δείτε εδώ την προκήρυξη

 Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης

Facebook
Twitter