Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων (Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδύς) την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Ο προεδρεύων σύμβουλος
Τσιαούσης Χρήστος

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαράντου Δημήτριος
2. Τόλιου Βασιλική
3. Παπάς Παναγιώτης
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Σαλαμανή Τριανταφυλλιά
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Μαμουγιώργης Πέτρος
8. Καλαϊτζή Αικατερίνη
9. Γαλατούμος Νικόλαος
10. Γρηγόραινας Ιωάννης
11. Κυλίμος Νικόλαος
12. Θεοδώρου Ιωάννης
13. Βασιλειάδου Σωτηρία
14. Γλήνιας Ιωάννης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο