ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ”THRABYZHE” ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9-11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ''THRABYZHE'' ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  9-11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σαμοθράκη 12 Αυγούστου 2013

Ματιές στην ιστορία της Σαμοθράκης μέσα από τα μνημεία της: η αρχαιολογική έρευνα”

Διεπιστημονικό τριήμερο Συνέδριο για τα μνημεία της Σαμοθράκης στα πλαίσια του έργου “THRABYZHE

Ολοκληρώθηκε στην Σαμοθράκη τριήμερο διεπιστημονικό συνέδριο με τίτλο “Ματιές στην ιστορία της Σαμοθράκης μέσα από τα μνημεία της: η αρχαιολογική έρευνα”, από τις 9 έως τις 11 Αυγούστου, στα πλαίσια των δράσεων του Έργου “THRABYZHE – Θρακική και Βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά στην περιοχή της ορεινής Ροδόπης και των ακτών του Βορείου Αιγαίου” του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ‘Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

Στο εν λόγω συνέδριο, οι παραβρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων ήταν και αποστολή από τον Δήμο Σμόλιαν (ως επικεφαλής του Έργου), είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισηγήσεις από αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού με πολυετή έργο στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μνημεία του νησιού, ειδικότερα σε ότι αφορά την φύση, την κατασκευή και την ανάπτυξη των μνημείων αυτών, αλλά και την ιστορική διάστασή τους, με άλλα λόγια την ανάλυση των κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν σε κάθε περίοδο αναφοράς. Παράλληλα, το κοινό ενημερώθηκε και για τις τρέχουσες εργασίες που πραγματοποιούνται σε διάφορους χώρους με σκοπό την συντήρηση αλλά και την περεταίρω ανάδειξή τους.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Αυγούστου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σαμοθράκης έγινε παρουσίαση της Στρατηγικής ανάπτυξης του Δήμου Σαμοθράκης όπως αυτή αποτυπώνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου από την συντονίστρια του έργου κα Στυλιανή Καπετανίδου ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού Σαμοθράκης κος Παναγιώτης Παπάς παρουσίασε την Σαμοθράκη από άποψη Φύσης, Ιστορίας και Πολιτισμού.

Στις επόμενες δύο μέρες πραγματοποιήθηκε το κατεξοχήν αντικείμενο του συνεδρίου που περιλάμβανε τα αποτελέσματα της αρχαιολογική έρευνας σε μνημεία της Σαμοθράκης. Αναλυτικά οι παρουσιάσεις – ανακοινώσεις που έγιναν κατά την διάρκεια των εργασιών περιλαμβάνουν:

  • «Σαμοθράκη: Το Ιερό των Μεγάλων Θεών», εισήγηση του κου Μάτσα Δημήτριου, Προϊστάμενου της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων,

  • « Μονὴ τοῦ Χριστοῦ παρὰ τὰ Θέρμα», των κκ Ἰωαννίδου Θεοδώρας και Παπαθανασίου Εὐάγγελου, αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

  • «Πεῖσμον Βυζάντιον: Τοπίο, Ἀρχαιολογία καὶ Κοινωνία στὴν Ὕστερη Παλαιολόγειο Σαμοθράκη», του Παπαθανασίου Ευάγγελου, αρχαιολόγου 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

  • «Ἐργασίες Συντήρησης, Ἀποκατάστασης και Διαμόρφωσης στο Κάστρο Χώρας Σαμοθράκης», παρουσίαση από τον κο Παπαθανασίου Ευάγγελο (σε εισήγηση του κου Κανονίδη Ιωάννη, Διευθυντὴ 15ης και 10ης Ἐφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων).

Το πρόγραμμα των εισηγήσεων συμπλήρωσαν και οι κκ Σπύρος Αρσενίου, Υπεύθυνος Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας ΑΜΘ αναφορικά με τις δράσεις της Περιφέρειας στην υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με τον πολιτισμό, και Χατζόπουλος Ορέστης, συντονιστής των δράσεων του Έργου, αναφορικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης του Προγράμματος «Ελλάδα – Βουλγαρία», ως μέσου προώθησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τέλος, από τους προσκεκλημένους από τον Δήμο Σμόλιαν, έγινε μία εισήγηση από τον αρχαιολόγο, κο Nikolay Boyadzhiev, σχετικά με τα καθορισμένα αρχαιολογικά μνημεία στην περιοχή αυτή καθώς και στα έργα που γίνονται προς την κατεύθυνση της ανάδειξής τους.

Κατά την έ

  • Έναρξη του Συνεδρίου από την κα Καπετανίδου Στυλιανή, Υπεύθυνη του Προγράμματος THRABYZHE για τον Δήμο Σαμοθράκης

  • Καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, κ. Χανό Γεώργιο

  • Χαιρετισμός από τον κο  Marin Zahariev , Αντιδήμαρχος του Δήμου Σμόλιαν

  • «Σαμοθράκη: Φύση – Ιστορία – Πολιτισμός», Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού Σαμοθράκης, Παν. Παπάς

Πέραν των εισηγήσεων του συνεδρίου, οι φιλοξενούμενη αποστολή είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί και να ξεναγηθεί σε σημαντικά μνημεία του νησιού, όπως ο αρχαιολογικός χώρος της Παλαιάπολης και οι Πύργοι των Γκατελούτζι στην Χώρα.

Κυριακή 11 Αυγούστου 12.00 Παλιάπολη Samothraki Village

Συνέντευξη τύπου για την ολοκλήρωση του έργου

Με την λήξη των εργασιών του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε επίσημη Συνέντευξη Τύπου για την ολοκλήρωση μιας σειράς δράσεων που έλαβαν χώρα στο νησί από τον Δήμο Σαμοθράκης ως εταίρου του έργου, οι οποίες περιελάμβαναν επί μέρους ενέργειες που αφορούσαν στην επιστημονικά τεκμηριωμένη καταγραφή συγκεκριμένων πολιτιστικών πόλων του νησιού καθώς και στην ανάδειξη και προώθησή τους. Πιο αναλυτικά, ανάμεσα στις δράσεις αυτές αναφέρονται η διοργάνωση ενός προγράμματος ξεναγήσεων Ελλήνων και Βούλγαρων δημοσιογράφων και ενός τριήμερου διεπιστημονικού συνεδρίου αναφορικά με τα θρακικά και βυζαντινά μνημεία του νησιού, καθώς επίσης και η δημιουργία σχετικού έντυπου οδηγού με την συμβολή της 15ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Στην συνέντευξη αυτή παρευρέθησαν εκπρόσωποι των δύο Δήμων και δημοσιογράφοι. από πλευράς Δήμου Σαμοθράκης, ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Χανός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματα του έργου, ενώ στάθηκε στις προκλήσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου και ιδιαίτερα στον ρόλο των τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και υλοποίηση συναφών δράσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιδήμαρχος του δήμου Σμόλιαν, κος Marin Zahariev, τόνισε την αναπτυξιακή δυναμική των δύο Δήμων αλλά και την ανάγκη περεταίρω συνεργασίας σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις, ενώ ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την φιλοξενία και την άριστη διοργάνωση του τριημέρου.

Η συνέντευξη έληξε με μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου από τους συντονιστές υλοποίησης των δράσεων αυτού, καθώς και η σύνδεσή τους με συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί τόσο από τον δήμο Σαμοθράκης, όσο και στο ίδιο το έργο, και που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη των πολιτισμικών μνημείων του νησιού, την βελτίωση της ελκυστικότητας του νησιού ως προορισμού και της σύνδεσης του πολιτισμού της με εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αρχαιολογικός, πολιτιστικός κλπ), καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των επισκεπτών αλλά και του τοπικού πληθυσμού σχετικά με την μοναδικότητα και την τεράστια αξία της πολιτισμικής κληρονομιάς στο νησί της Σαμοθράκης.   

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο