Αρχική Ο ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δημοτικό συμβούλιο 2014-2019

Δημοτικό συμβούλιο 2014-2019

1761
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/9/2014- 31/8/2019

Δήμαρχος : Αθανάσιος Κ. Βίτσας

1.      Γαλατούμος Νικόλαος                         ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

2.      Βάβουρα Ευαγγελία                               ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ     

3.      Πρόξενος Χρήστος                               ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

4.      Βογιατζής Ιωάννης                              ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

5.      Στεργίου Εμμανουήλ                           ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

6.      Σκαρλατίδης Αθανάσιος                      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

7.      Γλήνιας Μιχαήλ                                   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

8.      Παπάς Παναγιώτης                             ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ                   

9.      Κορδώνια Ευγενία                               ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ                   

10.  Ταμπάκης Νικόλαος                           ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ                   

13. Μόραλη-Αντωνάκη Χρυσάνθη            ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

11. Λάζαρης Αλέξανδρος                           ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

12. Κουτράκη Μαρία                                 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

14.  Γλήνιας Στυλιανός                                ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

15.  Ατζανός Παναγιώτης                           ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

16.  Φωτεινού Φώτιος                                ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

17.  Φράγκου Μισέντου Άννα                    ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ