Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για πρόσληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανακοίνωση  ΣΟΧ  1/2021 για πρόσληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο