Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16/2/13

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16/2/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 12-2-2013
Αρ.Πρωτ.:646

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κυλίμος Νικόλαος
5. Γιαννέλου Πολύμνια
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η  του μηνός  Φεβρουαρίου έτους 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής
Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί σύνταξης σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σαμοθράκης.
2.Περί έκθεσης εσόδων εξόδων 4ου τριμήνου για έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο