Το κέντρο υγείας Σαμοθράκης, συμμετέχει στο εθνικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο 2011-2015

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ συμμετέχει στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

 

Ο Δήμος Σαμοθράκης ενημερώνει τις δημότισσες του από 25 εως 65 ετών  ότι από  1/11/2011 ξεκίνησε η εφαρμογή του ‘’Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο της μήτρας’’ στον Δήμο μας.

Οι γυναίκες δημότισσες θα ενημερωθούν με ειδική επιστολή που θα παραλάβουν στην οικία τους να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης στο τηλέφωνο 2551350700 προκειμένου να προγραμματίσουν ένα ραντεβού για τεστ Παπανικολάου. Για την σειρά αποστολής των επιστολών θα τηρηθεί ηλικιακό κριτήριο (ενημερώνονται πρώτα οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες).

 

Σημειώνεται ότι στο Κέντρο Υγείας έχει τοποθετηθεί Μαία ειδικά για τον συγκεκριμένο πρόγραμμα που πραγματοποιεί τον εν λόγω έλεγχο.

Μετά την παραλαβή της επιστολής βεβαιωθείτε πριν προγραμματίσετε το ραντεβού σας ότι η ημερομηνία που επιθυμείτε να εξεταστείτε απέχει ημερολογιακά τουλάχιστον 5 μέρες πριν την έναρξη ή 5 μέρες μετά το τέλος της εμμήνου ρύσεως.

 

Παρακαλούμε να έχετε αυτό το γράμμα μαζί σας όταν προσέλθετε για το τεστ σας, καθώς και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) σας. Μετά την εξέταση σας, φροντίστε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα και να φυλάξετε τα στοιχεία στο προσωπικό σας αρχείο.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί μία αξιόπιστη, αποτελεσματική και διεθνώς αποδεκτή διαγνωστική διαδικασία. Ωστόσο, όπως και κάθε άλλη εξέταση δεν είναι τέλεια και ενδέχεται να μην εντοπίσει κάποια ανωμαλία στον τράχηλο. Ανεξαρτήτως λοιπόν του αποτελέσματος ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε κάποιο σύμπτωμα όπως πόνο ή αιμορραγία.

Όλα τα αποτελέσματα των τεστ Παπανικολάου, συμπεριλαμβανομένων  και εκείνων με φυσιολογικά ευρήματα, θα αρχειοθετηθούν στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων γίνεται με απόλυτο σεβασμό στη διαφύλαξη του απορρήτου ωστόσο εάν επιθυμείτε κατά τη αρχειοθέτηση των στοιχείων σας στην περίπτωση φυσιολογικών ευρημάτων να μην καταγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννηση σας, παρακαλούμε να το δηλώσετε.

 

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του αριθμού γυναικών με μειωμένη πρόσβαση λόγω γεωγραφικών κοινωνικοοικονομικών και άλλων φραγμών που εξετάζονται για τον παραπάνω καρκίνο.

 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστά να υποβάλλεστε τακτικά στην εξέταση (τεστ) Παπανικολάου. Με το τεστ Παπανικολάου ανιχνεύονται κυτταρικές αλλοιώσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Σήμερα διαθέτουμε αποτελεσματική θεραπεία αυτών των αλλοιώσεων και επομένως η έγκαιρη διάγνωση τους σώζει ζωές.

 

Πληροφορίες:

Δήμο: 2551350809

Κέντρο Υγείας: 2551350700