Ανακοίνωση ανάθεσης εργασίας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια του έργου ‘’Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨ – ¨Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά

 

Continue reading “Ανακοίνωση ανάθεσης εργασίας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια του έργου ‘’Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨ – ¨Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά”