Η δεύτερη προκήρυξη του Πρόγραμματος Κοινωφελούς Εργασίας από το Κέντρο Μέριμνας και Οικογένειας Παιδιού

featured
Η δεύτερη προκήρυξη του Πρόγραμματος Κοινωφελούς Εργασίας από το Κέντρο Μέριμνας και Οικογένειας Παιδιού (ΚΜΟΠ)
αφορά 100 θέσεις απασχόλησης στον Δήμο Σαμοθράκης

Facebook
Twitter