Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 6/7/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 2-7-2012 Αρ.Πρωτ.: 5955   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Γιαραμάνης Χρήστος 2. Γλήνιας Πέτρος 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Κυλίμος Νικόλαος 5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη 6. Λάζαρης Αλέξανδρος         Καλείστε να προσέλθετε σε σύγκληση  της Οικονομικής Επιτροπής  που θα […]