Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 6/7/2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 6/7/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 2-7-2012

Αρ.Πρωτ.: 5955

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε σύγκληση  της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η  του μηνός Ιουλίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 14:30 για παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών του έργου Παροχή υπηρεσιών  για την Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης- δημοσιότητας και διασυνοριακής θέσμισης του έργου ¨Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨».με βάση το ΠΔ 28/80.

.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο