Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 31/1/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 24/1/2013 Αρ.Πρωτ.:257   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Κυλίμος Νικόλαος 5. Γιαννέλου Πολύμνια 6. Λαζανδρέας Κων/νος         Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί […]